O nás

Myšlienka online časopisu, ktorý by bol vydávaný každý mesiac v pdf súbore a na ktorom by sa podieľali písaniuchtiví umelci (amatéri, ale aj tí skúsenejší), vznikla cez leto 2012 v hlave terajšej šéfredaktorky Mgr. Denisy Kancírovej. A tak sa 1.9.2012 na svete objavilo historicky prvé číslo online časopisu Abdon. Na začiatku sa čísla sťahovali priamo zo stránky, ale časom sa počet čísiel zvyšoval a preto aj teraz, je sťahovanie cez stránku uložto. Časopis je amatérsky a všetci, ktorí sa na ňom podieľajú, nemajú z tvorby žiadny honorár. Aj preto je tento projekt unikátny: tým, že je dobrovoľnícky a pravidelne vydávaný a publikovaný na internete. Členovia redakcie sa časom menili, ale samozrejme, niektorí sú v ňom od prvého čísla až po to doterajšie. 

Časopis zahŕňa rôzne štýly písania, rôzne rubriky, zameriava sa aj na vizuálnu tvorbu. Zväčša však ide o príbehy či fotografie. Časopis má korekciu, a to aj českú, slovenskú a občas anglickú. Grafická úprava je na pleciach grafičky, prípadne samotnej šéfredaktorky. Čísla sú voľne dostupné na internete a sú vydávané vždy v prvý deň príslušného mesiaca.

Náš tím

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Dôležití členovia tímu:

Šéfredaktorka:

Denisa Kancírová (september 2012 - súčasnosť)

Zástupca šéfredaktorky:

Faliane Simen (júl 2015 - súčasnosť)

Korektor slovenských, anglických textov:

Eva Sjekelová (november 2012 - august 2016)

Liškodlačka (august 2016 - august 2017)

Jama (september 207 - súčasnosť)

Korektor českých textov:

Ondra Hoberla (apríl 2013 - august 2015)

Kaisa Fireflie (august 2015 - súčasnosť)

Grafik:

MAKY.OREL (december 2013 - september 2014)

Zuzana Miadoková (február 2015 - apríl 2015)

Denisa Kancírová (september 2012 - november 2013, október 2014 - január 2015, máj 2015 - jún 2016)

Katsonka (júl 2016 - súčasnosť)

Bývalí členovia tímu:

Knihošlápek

Simona Gray

Ondra Hoberla

Dominika Hubková

Liškodlačka

Abdon  : 

m. z hebr. ebed sluha, otrok, staršia podoba Abdiáš, blízky pôv. význam má meno Sergej, rus. Avdon

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode