Súťaž - Punkstream

05.06.2016 22:44

vyhlasovateľ súťaže, mediáln partner

časopis Abdon

časopis Punkstream

Amatérske príbehy - mediálny partner

 

 

trvanie súťaže

06.06. – 30.06.2016 (vrátane)

 

Porota

 • Fallen (časopis Punkstream)
 • Alex Dawn (časopis Punkstream)
 • Denisa Kancírová (časopis Abdon)
 • Simona AZI (Amatérske príbehy)

 

Zadanie

Vytvoriť vtipný obrázok (ala štýl "9GAG") alebo gifko s odkazom na časopis Punkstream. Obrázok môže byť kresba, fotografia, koláž či graficky upravený obrázok s textom či bez textu. 

 

podmienky súťaže

 • Príspevok nemôže byť pred uzávierkou súťaže nikde publikovaný.
 • Autorom príspevku musí byť súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí (ak je autorom niekto iný, je potrebné to vyznačiť pri čestnom prehlásení o autorstve).
 • Pri zaslaní súťažného príspevku je potrebné zaslať kontaktné údaje, čestné prehlásenie a súhlas s podmienkami súťaže.
 • Príspevok musí byť zaslaný do termínu uzávierky.
 • Výherný príspevok bude publikovaný na webstránke časopisu Abdon ako aj v samotnom časopise a na stránkach a v časopise Punkstream.
 • Ak súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ho zo súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže, avšak musí včas upozorniť už prihlásených súťažiacich.

 

ako sa zapojiť

Zaslať príspevok so svojimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko alebo prezývka, kontaktný mail), s čestným prehlásením o autorstve a súhlasom s podmienkami súťaže na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com do 30.6.2016 do 24:00.

čestné prehlásenie o autorstve: "Čestne prehlasujem, že som autorom príspevku. Meno autora."

súhlas s podmienkami súťaže: "Súhlasím s podmienkami súťaže. Meno autora."

 

výhra

Porota vyberie iba jedného výhercu, ktorý získa polročné predplatného časopisu Punkstream.

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

 

 

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode