Súťaž 9-2017

01.09.2017 10:04

Uzávierka

29.09.2017 (vrátane)

Porota

 • Faliane Simen (časopis Abdon)
 • Jimmy (Facebook) E-sport
 • Denisa Kancírová (časopis Abdon)

 

Zadanie

Napísať príspevok, kde sa postava z hry (na PC/XBOX/PS/ai.) ocitne v školských laviciach (ZŠ, SŠ, VŠ). Príspevok musí obsahovať tieto body:

 1. názov postavy
 2. informácie o postave (z akej je hry, rasa/druh, prípadne iné poznávacie znamenia)
 3. text vášho príspevku - deň/týždeň/časový úsek, kde sa vaša postava ocitne v škole (minimálny rozsah: 1/2 strany A4, Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie)
 4. jedna veta, v ktorej popíšete, prečo ste si vybrali práve opisovaný stupeň školy

Fantázii sa medze nekladú. Príspevok môžete poňať po svojom a zasadiť školský život na základnú, strednú alebo na vysokú školu. Spravíte prierez všetkými stupňami školy? Urobíte prequel k hlavnému zasmetnaniu/poslaniu postavy? Je to čisto len na vás. Ukážte ako sa popasuje herná postava s (ne)všedným školským životom.

Do príspevku nevkladajte obrázky! Ide o literárnu súťaž.

 

podmienky súťaže

 • Príspevok nemôže byť pred uzávierkou súťaže nikde publikovaný.
 • Autorom príspevku musí byť súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí (ak je autorom niekto iný, je potrebné to vyznačiť pri čestnom prehlásení o autorstve).
 • Pri zaslaní súťažneho príspevku je potrebné zaslať kontaktné údaje, čestné prehlásenie a súhlas s podmienkami súťaže.
 • Príspevok musí byť napísaný v českom alebo slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky štyri body spomenuté v ZADANÍ.
 • Príspevok musí byť zaslaný do termínu uzávierky.
 • Výherný príspevok môže byť publikovaný na webstránke časopisu Abdon ako aj v samotnom časopise.
 • Ak súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ho zo súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže, avšak musí včas upozorniť už prihlásených súťažiacich.

 

ako sa zapojiť

Zaslať príspevok (vo formáte doc. alebo pdf.) so svojimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko alebo prezývka, kontaktný mail), s čestným prehlásením o autorstve a súhlasom s podmienkami súťaže na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com do 29.09.2017 do 24:00.

 

čestné prehlásenie o autorstve: "Čestne prehlasujem, že som autorom príspevku. Meno autora."

súhlas s podmienkami súťaže: "Súhlasím s podmienkami súťaže. Meno autora."

 

výhra

Porota vyberie iba jedného výhercu! Ten si môže vybrať jeden aktivačný kód pre aktiváciu PC hry (cez Steam alebo Uplay). Recenzia bude uverejnená v časopise Abdon alebo na web stránke.

Tento mesiac si môže výherca vybrať jeden aktivačný kód z tejto ponuky:

 • Cinemaware Anthology (cez Steam)
 • Blood Knights (cez Steam)
 • Cultures - Northland (cez Steam)

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

 

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode