Súťaž 5-2016

01.05.2016 19:46

Uzávierka

29.5.2016 (vrátane)

Porota

 • Faliane (časopis Abdon)
 • Jimmy (Facebook) E-sport
 • Denisa Kancírová (časopis Abdon)

Zadanie

Vytvoriť krátku báseň o hre, ktorú hráte alebo ste hrali (na PC/XBOX/PS/ai.). Príspevok musí obsahovať tieto body:

 1. názov básne
 2. text básne - o hre, deji, časti z hry či postave z hry (minimálny rozsah 3 štvorveršové strofy)
 3. názov hry prípadne postavy z hry, aby porotcovia vedeli o čom je báseň

Fantázii sa medze nekladú. Báseň môže prezrádzať dej, prostredie hry, zápletky či inú skúsenosť s hrou. :)

 

podmienky súťaže

 • Príspevok nemôže byť pred uzávierkou súťaže nikde publikovaný.
 • Autorom príspevku musí byť súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí (ak je autorom niekto iný, je potrebné to vyznačiť pri čestnom prehlásení o autorstve).
 • Pri zaslaní súťažneho príspevku je potrebné zaslať kontaktné údaje, čestné prehlásenie a súhlas s podmienkami súťaže.
 • Príspevok musí byť v textovej online forme (.doc, .pdf, .rtf) a musí obsahovať všetky tri body spomenuté v ZADANÍ.
 • Príspevok musí byť zaslaný do termínu uzávierky.
 • Výherný príspevok bude publikovaný na webstránke časopisu Abdon ako aj v samotnom časopise.
 • Ak súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ho zo súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže, avšak musí včas upozorniť už prihlásených súťažiacich.

 

ako sa zapojiť

Zaslať príspevok so svojimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko alebo prezývka, kontaktný mail), s čestným prehlásením o autorstve a súhlasom s podmienkami súťaže na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com do 29.5.2016 do 24:00.

 

čestné prehlásenie o autorstve: "Čestne prehlasujem, že som autorom príspevku. Meno autora."

súhlas s podmienkami súťaže: "Súhlasím s podmienkami súťaže. Meno autora."

 

výhra

Porota vyberie iba jedného výhercu! Ten si môže vybrať jeden aktivačný kód pre aktiváciu PC hry (cez Steam alebo Uplay). Báseň bude uverejnená v časopise Abdon a na web stránke.

Tento mesiac si môže výherca vybrať jeden aktivačný kód z tejto ponuky:

 • Tomb Raider (2013) (cez Steam)
 • Just Cause 2 (cez Steam)
 • Sleeping Dogs (cez Steam)

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode