Súťaž 3-2017

01.03.2017 21:17

Uzávierka

29.3.2017 (vrátane)

Porota

 • Faliane Simen (časopis Abdon)
 • Jimmy (Facebook) E-sport
 • Denisa Kancírová (časopis Abdon)

Zadanie

Vytvoriť fotografiu, na ktorej bude originálne stvárnený/zobrazený názov hry (na PC/XBOX/PS/ai.). Príspevok musí obsahovať tieto body:

 1. názov hry
 2. fotografiu s názvom hry (je možné použiť fotoaparát, mobil, akékoľvek iné médium, ktoré zachycuje obrazy)
 3. sprievodnú vetu, kde a čím (uviesť nástroj, ktorým bola fotografia vytvorená - mobil/fotoaparát/tablet/ai.) je fotografia odfotená

Fantázii sa medze nekladú. Môžete vytvoriť koláž či originálnu fotografiu. Zoberte si obal od hry, vyryte názov hry do zeme alebo vyskladajte názov hry z cestovín. Buďte kreatívny a dostaňte svoju hru na miesta, kde ešte nebola!

 

podmienky súťaže

 • Príspevok nemôže byť pred uzávierkou súťaže nikde publikovaný.
 • Autorom príspevku musí byť súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí (ak je autorom niekto iný, je potrebné to vyznačiť pri čestnom prehlásení o autorstve).
 • Pri zaslaní súťažneho príspevku je potrebné zaslať kontaktné údaje, čestné prehlásenie a súhlas s podmienkami súťaže.
 • Príspevok musí byť v obrazovej online forme (pdf, jpg, png, ai.) a musí obsahovať spĺňať všetky tri body spomenuté v ZADANÍ.
 • Príspevok musí byť zaslaný do termínu uzávierky.
 • Výherný príspevok môže byť publikovaný na webstránke časopisu Abdon ako aj v samotnom časopise.
 • Ak súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ho zo súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže, avšak musí včas upozorniť už prihlásených súťažiacich.

 

ako sa zapojiť

Zaslať príspevok so svojimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko alebo prezývka, kontaktný mail), s čestným prehlásením o autorstve a súhlasom s podmienkami súťaže na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com do 29.3.2017 do 24:00.

 

čestné prehlásenie o autorstve: "Čestne prehlasujem, že som autorom príspevku. Meno autora."

súhlas s podmienkami súťaže: "Súhlasím s podmienkami súťaže. Meno autora."

 

výhra

Porota vyberie iba jedného výhercu! Ten si môže vybrať jeden aktivačný kód pre aktiváciu PC hry (cez Steam alebo Uplay). Fotografia môže byť uverejnená v časopise Abdon a na web stránke.

Tento mesiac si môže výherca vybrať jeden aktivačný kód z tejto ponuky:

 • AIM 2: Clan Wars (cez Steam)
 • Mimpi (cez Steam)
 • Kings Bounty (cez Steam)

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode