Súťaž 1-2017

01.01.2017 13:47

Uzávierka

29.1.2017 (vrátane)

Porota

 • Faliane Simen (časopis Abdon)
 • Jimmy (Facebook) E-sport
 • Denisa Kancírová (časopis Abdon)

 

Zadanie

Napísať recenziu na obľúbenú PC/XBOX/PS/ai. hru (nie doskovú či kartovú spoločenskú hru!). Recenzia musí obsahovať tieto body:

 1. názov hry
 2. informácie o hre: rok vydania, vekové obmedzenie, žáner hry
 3. text vašej recenzie (minimálny rozsah: 1/2 strany A4, Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie)
 4. vaše hodnotenie (1 - najlepšie až 5 - najhoršie)

Fantázii sa medze nekladú. Recenziu môžete poňať po svojom, či nám prezradíte úsek z hry alebo nám obšírne popíšete o čom hra je, je na na vás. Kresby z hier či zaujímavé obrázky priamo z vášho hrania sú tiež vítané. :)

 

podmienky súťaže

 • Recenzia hry nemôže byť pred uzávierkou súťaže nikde publikovaná.
 • Autorom recenzie musí byť súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí (ak je autorom niekto iný, je potrebné to vyznačiť pri čestnom prehlásení o autorstve).
 • Pri zaslaní súťažnej recenzie je potrebné zaslať kontaktné údaje, čestné prehlásenie a súhlas s podmienkami súťaže.
 • Recenzia musí byť napísaná v českom alebo slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky štyri body spomenuté v ZADANÍ.
 • Recenzia musí byť zaslaná do termínu uzávierky.
 • Výherná recenzia bude publikovaná na webstránke časopisu Abdon ako aj v samotnom časopise.
 • Ak súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, vyhlasovateľ súťaže má právo vylúčiť ho zo súťaže.
 • Vyhlasovateľ súťaže má právo zmeniť podmienky súťaže, avšak musí včas upozorniť už prihlásených súťažiacich.

 

ako sa zapojiť

Zaslať recenziu (vo formáte doc. alebo pdf.) so svojimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko alebo prezývka, kontaktný mail), s čestným prehlásením o autorstve a súhlasom s podmienkami súťaže na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com do 29.1.2017 do 24:00.

 

čestné prehlásenie o autorstve: "Čestne prehlasujem, že som autorom zaslanej recenzie. Meno autora."

súhlas s podmienkami súťaže: "Súhlasím s podmienkami súťaže. Meno autora."

 

výhra

Porota vyberie iba jedného výhercu! Ten si môže vybrať jeden aktivačný kód pre aktiváciu PC hry (cez Steam alebo Uplay). Recenzia bude uverejnená v časopise Abdon alebo na web stránke.

Tento mesiac si môže výherca vybrať jeden aktivačný kód z tejto ponuky:

 • Cuban Missile Crisis (cez Steam)
 • Kult: Heretic Kingdom (cez Steam)
 • Archibald´s Adventures (cez Steam)

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode