Recenzia na knihu z povinného čítania - Hamlet

13.02.2016 16:54

Tí, čo ma poznajú vedia, že jedným z mojich obľúbených spisovateľov je William Shakespeare. Poznám veľa ľudí, ktorí sa ani neodhodlajú k prečítaniu jeho hier s tým, že je to náročné čítanie, aj v škole ho skôr preletia, aby sa študenti príliš nezaťažovali, ale ja nesúhlasím, jeho diela ma vždy chytia za srdce. Jediné čo treba, je trocha sa nad nimi zamyslieť a poriadna dávka predstavivosti k tomu. Keď sa stratíte nebojte sa a vráťte sa k svojmu záchytnému bodu a prejdite si danú pasáž znova. Z vlastnej skúsenosti viem, že s každým ďalším prečítaním, sú jeho diela čoraz zrozumiteľnejšie, chce to len trocha trpezlivosti a uchváti vás.

Ak mám byť úprimná, tak za normálnych okolností by som si vybrala asi Rómea a Júliu, ale nakoniec som sa rozhodla pre tragického Hamleta. Čítala som ho ako posledného, tak je v pamäti čerstvejšie uložený.

 

Hlavnou postavou hry je dánsky princ Hamlet, ktorému zomrel otec a jeho matka Gertrúda si následne vzala jeho brata Claudiusa, Hamletovho strýka. Celý príbeh sa odohráva v Dánsku na Elsinorskom hrade.

 

Vďaka duchovi kráľa, Hamletovho otca, sa dozvedáme o tom, ako ho zavraždil jeho vlastný brat. Následne sa Hamlet rozhodol hrať blázna a v duchu snoval plán, ako pomstiť svojho otca. Jediný komu veril bol jeho priateľ Horatio a len jemu sa mohol zveriť so strašnou pravdou, ktorá mu bola na hradbách odhalená.

 

Polónius však tušil, že Hamlet svoje bláznovstvo predstiera a tak zinscenoval stretnutie medzi Hamletom a jeho dcérou, Hamletovou milou, Oféliou, pričom jej prikázal, aby mu vrátila všetky dary a listy, ktoré od neho dostala. Ofélia sa tak ocitla v neľahkej situácii a bola nútená vybrať si medzi láskou a rodinou, nakoniec však urobila, ako jej otec poručil. Hamlet mal však podozrenie a i pred ňou zahral dokonalého blázna a predstieral, že ju nemá rád.

 

Na hrade však teraz sídlia potulný umelci a pre kráľa s kráľovnou si pripravili hru. Hamletovi sa podarí hercov ovplyvniť a zmeniť text hry tak, že je v nej kráľ zavraždený presne tak, ako bol zabitý jeho otec. Novému kráľovi Claudiusovi však dôjde počas tejto scény zle a tak herci nemôžu dokončiť svoje predstavenie.

 

Po tom si kráľovná Hamleta zavolá aby sa s ním porozprávala, no Hamlet v tejto scéne zabije Polóniusa, ktorý načúval skrytý za závesom.

 

Kráľ má však v zálohe Hamletových spolužiakov, ktorým dal rozkaz, aby Hamleta odviedli a zabili. Hamlet však kráľove rozkazy upravil a tak jeho spolužiaci sami nakráčali na popravisko, zatiaľ čo on sa vrátil domov na pirátskej lodi.

 

Po svojom návrate sa stretáva na cintoríne s Horatiom práve vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu, ktorá sa od žiaľu utopila. Pohrebu sa však účastní aj jej brat Leartes, ktorý prišiel pripravený pomstiť otcovu smrť a kráľ mu prezieravo prezrádza, kto je vrahom jeho otca.

 

Leartes teda vyzýva Hamleta na súboj, no volí nekalú taktiku a čepeľ svojho meča otrávil. Nakoniec však doplatí na vlastnú lesť, keď si v súboji s Hamletom vymenia meče. V posledných chvíľach svojho života prichádza na kráľov krutý plán, všetko povie Hamletovi a umiera.

 

Ťažko zranený Hamlet je plný zloby a odhodlaný k pomste, v tom však vstáva jeho matka a pripíja na synovo víťazstvo otráveným nápojom a umiera.

 

Nakoniec však Hamlet zavraždí svojho strýka a sám zomiera. V posledných chvíľach prosí svojho priateľa Horatia, aby neumieral spolu s ním a rozpovedal tento príbeh svetu a očistil tak jeho meno.

 

Nakoniec sa novým panovníkom Dánska stáva nórsky princ Fortinbanbras, ktorý práve dobil hradby.

 

No povedzte, nie je to úžasná tragédia?

 

-Laya Mei-

(stážistka)

 

 

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode