Publicistická súťaž 2017

21.11.2017 20:50

 

Čas trvania:

22.11. - 24.12.2017

 

Podmienky súťaže:

Vytvorenie príspevku - fejtónu, reportáže, riportu alebo glosy na zadanú tému (maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4, Times New Roman, veľkosť 12, jednoduché riadkovanie) v slovenčine alebo češtine a jeho zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Príspevok nemôže byť predtým nikde publikovaný!

 

Výhra: 

1. miesto - kniha Dielo II (zbierka diel) od Alexandra Matušku a uverejnenie v najbližšom čísle časopisu Abdon.

2. miesto - kniha 2017 od autorky Olgy Slavnikovej

3. miesto - knihu Ján Johanides - prozaik ľudského údelu, ktorú zostavil Vladimír Petrík

 

Téma súťaže:

"vláda a moc médií"

 
potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov príspevku, súhlas s uverejnením príspevku, prehlásenie o autorstve

 
Príspevky ostatných autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon a ostatných sponzorov/zriaďovateľov súťaže. Hodnotenie súťažných príspevkov prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 10.12. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažný príspevok, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.

 

Náš mediálny partner:  Amatérske príbehy

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode