Publicistická súťaž 2015

22.11.2015 13:02

Vyhlasujeme publicistickú súťaž!

 

Čas trvania:

22.11. - 10.12.2015

PREDĹŽENÁ uzávierka!!! do 24.12.2015

 

Podmienky súťaže:

Vytvorenie príspevku - fejtónu, reportáže, riportu alebo glosy na zadanú tému (maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4, Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie) v slovenčine alebo češtine a jeho zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Príspevok nemôže byť nikde predtým publikovaný!

Výhra: 

Ocenený autor získa knihu Dielo I (Juvenílie, Vajanský prozaik, Kriticko-publicistické state a rozhovory) od Alexandra Matušku a uverejnenie v najbližšom čísle časopisu Abdon.

Téma súťaže:

"kritika kritikov"

 
potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov príspevku, súhlas s uverejnením príspevku, prehlásenie o autorstve

 
Príspevky ostatných autorov môžu byť zverejnené na webstránke časopisu Abdon a ostatných sponzorov/zriaďovateľov súťaže. Hodnotenie súťažných príspevkov prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 10.12. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať.Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažný príspevok ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.

 

Náš mediálny partner:  MOUD,

 

Publicistická súťaž 2015

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode