Pravidlá súťaže r-foto-b

19.03.2014 17:32

Súťaž prebieha počas štyroch ročných období (jar, leto, jeseň, zima), pričom každé ročné obdobie bude hodnotené samostatne. Fotografie bude hodnotiť porota zostavená z piatich členov, pričom mená zverejníme pred koncom príslušného ročného obdobia. V každom období budú vyhlásené prvé tri miesta, pričom tieto tri fotografie (spolu 12 za obdobie jar, leto, jeseň a zima) budú súťažiť aj vo veľkom finále.

Takisto sa súťaží v kategórii "fotografia miláčik", kde bude prebiehať hlasovanie cez internet. V tejto kategórií sa vyhlási jeden výherca za každé ročné obdobie. Do veľkého finále postúpia štyri výherné fotografie, z ktorých jedna vyhrá podobným spôsobom - internetovým hlasovaním.

Zapojiť sa môže hocikto, kto rád fotí. je jedno, či je fotka odfotená zrkadlovkou alebo len obyčajným telefónom. Správny fotograf vie odfotiť zaujímavo aj na fotoaparát s filmom. ;) Dúfame, že fotografie budú vytvorené v tomto čase a nebudete vyberať svoje staré zásoby, avšak nie je to podmienkou. :)

 

Fotografie je potrebné zasielať v elektronickej podobe na mailovú adresu: tvorivesutaze@gmail.com.

Zaslaná správa by mala obsahovať vaše meno, pod ktorým budete uverejený a vedený. Takisto súhlas so spracovaním fotiek v prípade výhry (uverejnenie v časopise Abdon). Takisto je tento súhlas potrebný pri uverejnení fotiek v kategórii "fotografia miláčik", pretože sa bude za ne hlasovať verejne na internete. Takisto prosíme (a vystríhame), aby fotka nebola nikde zverejnená v priebehu trvania súťaže (za príslušné ročné obdobie, v ktorom súťaží).  K správe pripíšte aj čestné vyhlásenie, že ste autorom fotografie (prípadne autormi).

Fotka by mala byť odfotená aspoň na jedno heslo, ktoré je zverejnené k príslušnému ročnému obdobiu. Samozrejme, môže byť odfotená aj na viacero hesiel a takisto sú dovolené koláže z fotiek. 

Autor sa môže zapojiť do každého ročného obdobia, avšak iba s jednou fotkou v danom ročnom období!

 

UPOZORNENIE:

Časopis Abdon ako organizátor súťaže má právo zmeniť podmienky, pravidlá alebo výhry súťaže kedykoľvek, avšak s upozornením pre súťažiacich. Takisto má právo vylúčiť súťažné fotografie, ak nespĺňajú horeuvedené podmienky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť porotcovia, aj  prípade, že hodnotia iba jedno z ročných období.

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode