Narodeninová súťaž 2017

01.09.2017 10:14

 

trvanie súťaže

01.09. – 30.09.2017 (vrátane)

 

pravidlá a podmienky súťaže

Máte možnosť vybrať 5-ročnicovú obálku za 5 rokov existencie časopisu, tj. od čísla 1/2012 až po číslo 7-8/2017. Za obálky špeciálov sa nehlasuje! Taktiež môžete ohodnotiť autora/aktivistu v našom časopise a to od čísla 9/2016 až 7-8/2017! Podporte ich a ukážte im, že ste ich fanúšikmi!

Pri hlasovaní môžete zvoliť iba výhernú obálku, autora alebo môžte vyplniť obe otázky! Pri každej možnosti môžete vyznačiť najviac 3 autorov/obálky, tj. 1, 2 alebo 3 možnosti.

Každý človek môže zaslať iba jeden hlasovací lístok počas trvania súťaže na svoje meno a adresu, ktoré slúžia výlučne pre prípad výhry a ako overenie, že ide o existujúcu osobu a nie o prázdny hlasovací lístok. V prípade výhry bude výherca kontaktovaný a sám rozhodne, či bude na internete zverejnené jeho meno a priezvisko alebo prezývka.

Vyhlasovateľ súťaže časopis Abdon si vyhradzuje právo na zaslanie overovacieho mailu, či bol hlasovací lístok skutočne zaslaný.Taktiež si vyhradzuje právo na vyradenie HL, ktorý nespĺňa podmienky a pravidlá súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť aj samotní autori, avšak nesmú hlasovať za samých seba!

Pírípadné nezrovnalosti alebo upresnenia budú priebežne dopĺňané nižšie na tejto stránke.

 

ako sa zapojiť

 

výhra

Ocenení budú nasledovní majitelia hlasovacích lístkov:

  • náhodne vylosovaný HL zo všetkých zaslaných HL
  • výhra: ručne robený obal na zošity/knihy formát A5 (žiaci základnej školy), látkové vrecko na drobnosti s názvom časopisu Abdon

 

  • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výhernú 5-ročnicovú obálku
  • výhra: plagát výhernej 5-ročnicovej obálky

 

  • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za výherného autora, ktorý vás chytil za srdce
  • výhra: kniha Doktor No od Iana Fleminga (rok vydania 1991)

 

  • náhodne vylosovaný HL, v ktorom bolo hlasované za oboch výhercov
  • výhra: plagát výhernej 5-ročnicovej obálky, anglický zošitový komiks podľa výberu (Doctor Who júl 2016 č.4; Spectrum č.1; Star Wars č.014)

 

Vaše otázky radi zodpovieme na mailovej adrese tvorivesutaze@gmail.com alebo na casopisabdon@gmail.com alebo na sociálnych sieťach (FB, Twitter).

 

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode