Marec - mesiac knihy či básne 2017

05.03.2017 19:55


Čas trvania:

5.3. - 31.3.2017

Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

Výhra: 

Autor ocenenej básne získa knihu podľa nižšie uvedeného a uverejnenie v najbližšom vydaní časopisu Abdon.

1. miesto - Dielo I (Vráti sa niekto iný, Mimobežky, Útek z neba) od autora Dušana Kužela

2. miesto - Piková sedma od autorky Alice Bartkovej

Téma súťaže:

"vo vetre"

 
potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve

 
Básne ostatných autorov budú zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.3. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.

 

Kontakt

Časopis Abdon

casopisabdon@gmail.com

Vyhľadávanie

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode