Marec - mesiac knihy či básne 2016

05.03.2016 16:17


Čas trvania:

5.3. - 31.3.2016

Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 3 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

Výhra: 

Autor ocenenej básne získa knihu Prezlečený anjel od Maji Kadlečíkovej (alebo Básně od Françoise Villona) a uverejnenie v májovom vydaní časopisu Abdon.

Téma súťaže:

"krehké slová"

 
potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve

 
Básne ostatných autorov budú zverejnené na webstránke časopisu Abdon a ostatných sponzorov/zriaďovateľov súťaže. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.3. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať.Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.

 

Náš mediálny partner: Knihošlápek

 

Sponzor súťaže:

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode