Jarná súťaž 2013

14.03.2013 13:27

 

Výherca: C.V.O.K.

v kategóriách fotografia a próza

(uverejnené v letnom dvojčísle júl-august 2013)

Pravidlá:

Stačí vyplniť registračný list, zaslať maximálne jedno súťažné dielo  v jednej kategórii (v každej kategórii môže mať autor len jedno dielo) do polovice mája, tj. 31.5.2013 (vrátane). Súťaž nie je vekom ani jazykom obmedzená.

Podmienka je dodržanie témy (stačí si zvoliť jednu z nich) a súhlas so zverejňovaním diela a mena autora (prezývky).

Ako sa zapojiť:

Zaslaním súťažnej práce na mailovú adresu casopisabdon@gmail.com s vyplnením registračného listu, ktorý je k dispozícii na stránke časopisu Abdon.

Témy:

(Práce by mali byť zhotovené aspoň na jednu z tém.)

  • Venuša
  • jarná rovnodennosť

 

Kategórie:

  • Vtip (kreslený, písaný, hraný – video)
  • Fotografia (fotoseriál, samostatná fotka)
  • Kresba (ilustrácia k existujúcemu dielu, obyčajná kresba)
  • Próza (rozsah max. 6 strán; 1,15 riadkovanie, Times New Roman, 12)
  • Poézia (rozsah max. 10 strán; 1,15 riadkovanie, Times New Roman, 12)

 

Vyhodnotenie:

V priebehu júna. Dátum sa upresní podľa počtu zaslaných diel.

Ohodnotené budú prvé dve miesta, pričom získa vecnú cenu (tričko s logom časopisu- iba prvé miesto), diplom, uverejnenie v časopise Abdon (presné číslo sa upresní po vyhodnotení súťaže).

Porota:

upresnenie neskôr

Vyhlasovateľ súťaže:

Časopis Abdon.

 

Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, dátum uzávierky a zverejnenie ohodnotených prác. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Zapojiť sa nesmú členovia poroty. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažnú prácu, ak nespĺňa podmienky súťaže.

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode