Cvak a bláblá - pravidlá súťaže

17.06.2015 21:28

Keďže sa opäť priblížilo leto a aj čas letných dovoleniek či aspoň výletov, vytvorili sme priestor pre Vaše fotografie! Samozrejme, že nepôjde o hocijaké fotky. Ale poďme na to postupne...

 
Podmienky súťaže, postup:

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31.8.2015 na mailovú adresu tvorivesutaze@gmail.com.  Po odoslaní obdržíte mail, či súťažná fotografia spĺňa podmienky súťaže. Do súťaže nie je možné posielať koláž fotografií! Takisto by sme boli radi, ak by boli zaslané fotografie z tohto leta a letných dovoleniek, ale nie je to podmienkou. Súťažiaci sa môžu zapojiť maximálne jednou fotografiou v danej súťažnej kategórii. Na konci súťaže budú fotografie vyhodnotené porotou. Po vyhodnotení súťaže bude zhotovený zborník fotografií.

V maili je potrebné zaslať:

 • fotografiu,
 • Vaše meno/prezývku,
 • vyhlásenie o autorstve (viď nižšie),
 • súhlas s uverejnením (v prípade výhry, viď nižšie),
 • názov súťažnej kategórie a informácie potrebné k danej súťažnej kategórii.

Fotografia musí spĺňať dve podmienky:

 • byť vytvorená na zadanie v danej súťažnej kategórii
 • autor fotografie musí byť známy (autorom je súťažiaci, ktorú fotografiu do súťaže prihlási / autor fotografie (je niekto iný ako zasielateľ) musí byť oboznámený s účasťou v súťaži a súťažiaci je s autorom vysporiadaný v prípade výhry)
 
Súťažné kategórie:
 1. Fotografia Abdonu - fotografia v tejto súťažnej kategórii môže obsahovať rôzne pozadia, osoby, zvieratá...jedinou podmienkou je, aby bol na fotografii viditeľný nápis časopisu Abdon (z rôzneho prírodného materiálu, napísaný na papieri/kameni/ceste a pod.). Dôležité upozornenie: fotografia nemá byť výsledkom koláže a nápis nesmie byť vo fotografii dorobený!
 2. Zážitková fotografia - fotografia v tejto súťažnej kategórii nie je tematicky obmedzená, avšak k fotografii je potrebné priložiť vyplnené tieto údaje: miesto (kde fotografia vznikla), prečo (vysvetlenie, prečo je moment na fotografii zachytený), hashtag (maximálne tri heslá, ktoré fotografiu vystihujú).
Ceny:
 • Rozhovor v časopise Abdon s uverejnením výhernej fotografie (1. miesto v každej z kategórii)
 • Vecné ceny (1.- 3. miesto v každej z kategórii)
 • Zverejnenie fotografií v zborníku, ktorý bude voľne dostupný na internete (1.-8. miesto v každej z kategórii)
Porota:

Zloženie poroty bude známe v druhej polovici júla.

Uzávierka súťaže:

31.8.2015

Vyhlasovateľ:

Časopis Abdon v spolupráci s Fotografický klub.

Výsledky:

Zverejnené v prvej polovici septembra 2015.

 

Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže a dátum uzávierky. Taktiež sa do súťaže môžu zapojiť aj prispievatelia časopisu Abdon. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť súťažnú fotografiu, ak nespĺňa podmienky súťaže.

 

 

Cvak a bláblá - pravidlá súťaže

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

Fotografia použitá podľa Creative Commons FarbenfroheWunderwelt  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode