Marec - mesiac knihy či básne 2017

05.03.2017 19:55


Čas trvania:

5.3. - 31.3.2017

Podmienky súťaže:

Vytvorenie krátkej básne (max. rozsah básne 4 strofy, každá strofa max. 5 veršov) na danú tému a jej zaslanie s potrebnými informáciami na adresu tvorivesutaze@gmail.com. Báseň nemôže byť predtým nikde publikovaná!

Výhra: 

Autor ocenenej básne získa knihu podľa nižšie uvedeného a uverejnenie v najbližšom vydaní časopisu Abdon.

1. miesto - Dielo I (Vráti sa niekto iný, Mimobežky, Útek z neba) od autora Dušana Kužela

2. miesto - Piková sedma od autorky Alice Bartkovej

Téma súťaže:

"vo vetre"

 
potrebné informácie pri odosielaní: meno, názov básne, súhlas s uverejnením básne, prehlásenie o autorstve

 
Básne ostatných autorov budú zverejnené na webstránke časopisu Abdon. Hodnotenie súťažných básni prebehne po skončení súťaže. Zloženie poroty bude zverejnené do 31.3. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden z porotcov ani zástupca zriaďovateľa či partnera súťaže. Časopis Abdon si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, avšak o týchto zmenách bude súťažiacich okamžite informovať. Takisto si vyhradzuje právo diskvalifikovať súťažnú báseň ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje nevhodné slová či výrazy.

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons enki22, Pásztor András  © 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode